loader image

Siostra Małgorzata Rutan z Dax

  • 9 kwietnia 1794 – Śmierć na gilotynie w Dax
  • 19 czerwca 2011 – Beatyfikacja
  • 26 czerwca – Wspomnienie liturgiczne

Małgorzata Rutan urodziła się 23 kwietnia 1736 r. w Metz (Lotaryngia) i jeszcze tego samego dnia została ochrzczona. Była ósmym spośród piętnaściorga dzieci Marie Forat, głęboko wierzącej chrześcijanki i Karola Charles’a Gaspard Rutan, uczciwego i odważnego robotnika. Uczyła się przy nich przyjmowania życia jako daru Boga.

Ojciec uczył swoją córkę matematyki i rysunku technicznego. Już wkrótce mogła ona prowadzić księgowość przedsiębiorstwa ojca. Miała w ten sposób pomagać rodzinie aż do ukończenia 21 lat.

Ożywiona głębokimi przekonaniami rozumiała, że Jezus ją wzywa. Wraz z Nim poszukiwała sposobu wykorzystania swych żywotnych sił w służbie Ubogim.

W 1756 r. Małgorzata Rutan wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, aby być blisko cierpiących oraz tych, których historia zepchnęła na margines bądź wyłączyła ze społeczeństwa. Chciała im służyć. Naśladując Chrystusa, pragnęła budzić życie i miłość wokół siebie, zachęcać do dynamizmu miłosierdzia. W ciągu dwudziestu lat oddawała na służbę najuboższym wszystko, czym była i co nieustannie otrzymywała od Boga i ludzi, niezależnie od miejsca, do którego posyłali ją Przełożeni.

W 1779 r. została jej powierzona posługa we Wspólnocie przy szpitalu w Dax. Przez kolejne dziesięć lat Siostra Małgorzata wraz ze swymi Siostrami żyła duchem prostego i braterskiego dzielenia się z miejscową ludnością, która okazywała Siostrom poważanie, szacunek oraz podziw.

Rok 1789 – rozpoczął się okres niepokoju: Rewolucja. Miała ona zmienić radykalnie kraj oraz dosięgnąć osobiście Siostrę Małgorzatę, dając jej poznać cierpienie i śmierć (9 kwietnia 1974 r.)

Wierność Siostry Małgorzaty wobec Chrystusa i Kościoła prowadziła ją ku męczeństwu. Istotnie, jej życie było głęboko zakotwiczone w osobie Chrystusa i w Jego Słowie. Każdego dnia, słuchając tego Słowa, doświadczała miłości Boga, który kształtował głębię jej wnętrza i zachęcał do służenia, tak jak On.

Naśladując Chrystusa, Sługę swych braci, klękającego, aby umyć im nogi, S. Małgorzata oddała swoje życie dla służenia Ubogim i chorym oraz dla tworzenia braterskich więzi ze wszystkimi.

Naśladując Chrystusa, Sługę woli Ojca, S. Małgorzata nadała całemu swojemu życiu kierunek zgodny z Ewangelią, pragnąc tylko jednego: spełnienia się woli Bożej.

Naśladując Chrystusa, Sługę Cierpiącego, wzgardzonego i prześladowanego, S. Małgorzata zdała się całkowicie na Boga. Podczas rewolucyjnych zamieszek dała świadectwo swojej miłości aż do końca.

Więcej informacji (w języku francuskim) na stronie: www.rutan.cef.fr