loader image

Święty Mikołaju, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba!

25 grudnia, 2020

Zacznijmy od krótkiej historii o Świętym Mikołaju biskupie z Mirry…

Święty Mikołaj nie jest postacią fikcyjną. On naprawdę żył i do dziś jest jednym z najpotężniejszych Świętych Kościoła. Według tradycji był z pochodzenia Grekiem. Przyszedł na świat około 260/270 roku na terenie ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego. Od najmłodszych lat słynął z hojności.

Święty Mikołaj został biskupem Mirry – miasta, którego ruiny obecnie znajdują się nieopodal tureckiego miasteczka Demre. Podbił serca wiernych nie tylko wielką gorliwością duszpasterską, lecz także wrażliwością na ich materialne potrzeby. Był obrońcą wiary, nawracał ludzi na wiarę, a że do tego czynił cuda, to już za życia uważano go za Świętego.

Święty Mikołaj jest też doskonałym przykładem kapłana miłującego Boga i bliźnich, wzorem człowieka bezgranicznie ufającego Bogu, stojącego na straży sprawiedliwości. Dziś postawa Świętego Mikołaja uczy, w jaki sposób mamy pełnić dzieła miłosierdzia.

Dnia 7 grudnia dzieci w Przedszkolu Sióstr odwiedził „Święty Mikołaj”. Miał piękną czerwoną szatę, mitrę – wyjątkowe nakrycie głowy, pastorał, długą, białą brodę a na plecach dźwigał wielki worek… Jak zawsze Jego dobry, radosny  nastrój udzielił się dzieciom, a także Siostrom i Personelowi. Spotkanie odbyło się w miłej, wesołej atmosferze – nie zabrakło śpiewu i zabawy. Obdarował wszystkich upominkami i zapewnił, że … za rok też złoży wizytę w Przedszkolu. Zostawił nam też piękną modlitwę:

Święty Mikołaju, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach, siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach. Kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego. Dopomóż mi, abym do końca wiernie służył Bogu, jak Ty mu służyłeś. Amen.