loader image

“Casa Encuentro”, Ward, Południowa Karolina

30 listopada, 2022

Minął nieco ponad rok od kiedy trzy Siostry Miłosierdzia (Siostra Consuelo, Siostra Migdalia i Siostra Paula) oraz jeden kapłan za Zgromadzenia Misji z Prowincji Wschodniej (ks. Orlando Cardona) przybyli do Południowej Karoliny, by rozpocząć nową misję wśród imigrantów.  Hrabstwo Saluda jest słabo zaludnionym obszarem (44 osoby i 21 mieszkań na milę kwadratową), gdzie głównym przemysłem jest rolnictwo.

Jedynym kościołem katolickim w hrabstwie jest kościół pw. św. Wilhelma, mała parafia położona na podarowanej działce rolnej. Pierwotny kościół został zbudowany na polu kukurydzy, ale kiedy około 100 lat temu wybudowano lokalną autostradę, katolickie rodziny ofiarowały część swoich pól uprawnych wzdłuż autostrady pod nowy kościół w Ward.

Kompleks parafialny składa się z centrum aktywności, plebanii, klasztoru (nowo wyremontowanego dla Sióstr, w którym mieszkają, a także wykorzystywanego jako przestrzeń wspólnoty parafialnej) oraz kilku akrów ziemi wykorzystywanej do uprawiania sportów i gier na świeżym powietrzu.

Od momentu przybycia, Siostry Miłosierdzia i ks. Cardona, rozpoczęli działalność duszpasterską wśród imigrantów pracujących na roli w tym rejonie. Siostry i kapłan prowadzą wizyty domowe i wizytują chorych, prowadzą doradztwo duszpasterskie, zajęcia umiejętności organizacyjnych i formacji duchowej, kapłan błogosławi domy, zajmuje się pogrzebami. Obecność duszpasterska ks. Cardony i Sióstr jest prawdziwym skarbem dla kongregacji św. Wilhelma, którzy doceniają poświęconą im uwagę.

Poświęcenie i pasja wspólnoty kościelnej jest przeogromna. Wśród parafian są starsi katolicy, którzy od dawna mieszkają w tej społeczności, latynoscy parafianie, rodziny i pracownicy, osoby i rodziny, które pracują głównie na fermach kurczaków i w ubojniach, którzy mieszkają w pobliskich przyczepach, a także sezonowi robotnicy rolni. Przy tak zróżnicowanych grupach i kulturach, zespół docenia gotowość wspólnoty do służby w niezliczonych funkcjach, takich jak lektorzy, dozorcy, katechiści i szafarze Eucharystii.

Ostatnio ks. Stephen Grozio CM, Wizyator Księży Misjonarzy z Prowincji Wschodniej, odwiedził wspólnotę św. Wilhema i został zaskoczony przez tak zjednoczoną wspólnotę. Podczas swojej wizyty miał okazję odprawić tam Mszę Świętą.

„Wszyscy uczestnicy byli w wieku siedemdziesięciu lat lub starsi i większość z nich siedziała w tylnych ławkach kościoła” – wspomina ks. Grozio. „[Siostry i ks. Cardona] powiedzieli, że kiedy przybyli po raz pierwszy, [starsi parafianie] wydawali się podejrzliwi i wyrażali pewne obawy dotyczące rosnącej obecności Latynosów w tym miejscu. Najwyraźniej to się zmieniło i stwierdziłem, że są bardzo otwarci na swoich latynoskich braci i siostry – co jest obiecującym znakiem na przyszłość.”

Ks. Grozio jest dumny i pod wrażeniem pracy, jaką wykonały Siostry i ks. Cardona, by zachęcić parafian do zaangażowania się, bycia odważnym i przyłączenia się do misji wincentyńskiej w jej rozwoju. „Jestem pełen nadziei i zachęty” – mówi ks. Grozio. „Razem, [Siostry i Księża Misjonarze], patrzą w przyszłość i na wpływ, jaki ich praca wywiera – i ma potencjał wywierania – na tych, którzy nie są obsługiwani i żyją na peryferiach”.

W kwietniu 2022 r. ks. Vincent Finnerty CM zastąpił ks. Cardonę i jest obecnie proboszczem kościoła św. Wilhelma. Kontynuuje on dobre dzieło swojego poprzednika.

Adaptacja z „The Message”, Wiosna 2022, Publikacja Sanktuarium Cudownego Medalika w Filadelfii, Pensylwania.