loader image

„Przypieczętowane” Ślubami

31 lipca, 2022

W Stanach Zjednoczonych w czerwcu bieżącego roku, Siostry Miłosierdzia do 10 lat powołania zebrały się na sesji formacyjnej dotyczącej Ślubów Świętych. Dziesięć Sióstr z dwóch prowincji zgromadziło się na tydzień w Domu Prowincjalnym Prowincji Elizabeth Ann Seton w Los Altos Hills w Kalifornii. O. Patrick Griffin CM przybył, by wygłosić konferencje do Sióstr i zwrócić ich uwagę na to, że ich miłość została „przypieczętowana” przez Śluby Święte.

Grupowe spotkanie z S. Julie Kubasak (byłą Wizytatorką Prowincji St. Elizabeth Ann Seton, obecnie Asystentką Generalną Zgromadzenia)

Formacja dotycząca Ślubów odbywa się raz na 3 lata, aby zgromadzić Siostry poniżej 10 roku powołania i pogłębić wiedzę na temat Ślubów Świętych, jak również uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych wieczorami. Pierwszy dzień poświęcony był wzajemnej radości. Siostry spędziły dzień na wybrzeżu i w lesie sekwoi; towarzyszyły im Siostry Radne ds. formacji z dwóch Prowincji Stanów Zjednoczonych.

Wizyta u Sióstr starszych

Każdy dzień był skoncentrowany na innym Ślubie: jego wyjątkowości dla naszej wspólnoty i jego związku z pieczęcią Zgromadzenia. Po południu Siostry miały czas na modlitwę lub refleksję nad tym, co usłyszały, a następnie zostały zaproszone, aby podzielić się z większą grupą tym, co Bóg dał im jako inspirację. Kilka z nich wspomniało, że zostały poruszone lub zachęcone do spojrzenia w nowy sposób na konkretny aspekt pieczęci lub Ślubu. Inne wspominały, że potrzebowałyby więcej czasu, aby zastanowić się nad tym, co usłyszały i jak to na nich wpłynęło.

Siostry poniżej 10 lat powołania z USA

Potem oczywiście wieczorne rekreacje obejmowały gry, konkursy i wspólne spędzanie czasu we wspólnocie.

Wspólna radość w lesie sekwoi

Wspaniała okazja do spędzenia czasu razem jako młode Siostry!

Msza Święta