loader image

Kraków

Jasne światło w ciemnościach

Jasne światło w ciemnościach

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” ( J 15, 13) Bardzo się cieszyłam, że obowiązki nie stanęły mi na przeszkodzie i 10 września 2023 r. wraz z dwoma Siostrami z mojej wspólnoty mogłam pojechać do Markowej na...

Wizyta Przełożonej Generalnej na Ukrainie

Wizyta Przełożonej Generalnej na Ukrainie

Uroczyste Magnificat jeszcze wybrzmiewa w sercach Sióstr pełniących posługę na terenach Ukrainy, za wspaniały czas wizyty naszej Matki Generalnej – Siostry Françoise Petit w dniach od 25 – 29.08.2022 r. W tym tak bardzo trudnym czasie, gdy ten kraj cierpi grozę wojny,...

Ukraińska Golgota

Ukraińska Golgota

Siostry Miłosierdzia będące w strefach wojennych na Ukrainie przesyłają orędzie wielkanocne: Wielkanoc 2022 Matka samotnie grzebie swoją córeczkę pod piątym drzewem w miejscowym parku i pod spadającymi pociskami czołga się w bok schronu, bo tam na nią czeka syn z...

Poświęcenie Kaplicy w Tarnowie w Domu Pomocy Społecznej

Poświęcenie Kaplicy w Tarnowie w Domu Pomocy Społecznej

Misją Sióstr Miłosierdzia, które w sposób świadomy przyjęły na siebie zadania polecone przez Jezusa Chrystusa, czyli miłość Boga i bliźniego, jest nie tylko troska o godne życie doczesne potrzebujących braci i sióstr, ale przede wszystkim troska o ich świętość, o ich...

„Bóg oparł swe dzieło na jednym tylko filarze: MIŁOŚCI”

„Bóg oparł swe dzieło na jednym tylko filarze: MIŁOŚCI”

Pan w tym roku pozwolił mi w pełnionej służbie katechetki przygotować kolejną grupę dzieci do sakramentu Pokuty i Eucharystii. Dzieląc się doświadczeniem mojej posługi we wspólnocie, szukałyśmy sposobów, by pomóc dzieciom i rodzicom wykorzystać szczególny czas,...

Nuestra newsletter