loader image

Edukacja i młodzież

Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

(Łk 2, 52)

Siewca przyszłości

Św. Ludwika de Marillac uzyskała pozwolenie na otwarcie szkoły dla ubogich dziewcząt, które w przeciwnym wypadku stałyby się żebraczkami lub byłyby zmuszone do znalezienia innego sposobu zarabiania pieniędzy. Zapewnienie wykształcenia dzieciom i młodzieży było dla naszej Założycielki sposobem umożliwienia im zdrowego rozwoju. Siostry miały za zadanie przekazać uczniom umiejętności przydatne w uczciwym zarabianiu na życie i utrzymaniu rodziny, a jednocześnie miały pouczać ich o wierze katolickiej i uczyć katechizmu.

Chociaż świat zmienił się, młodzi nadal nie mają łatwego startu w życiu. Gdy jednak zapewni się im odpowiednie wychowanie, potrafią być wspaniałomyślni i entuzjastyczni. Stają się prawdziwymi uczniami Jezusa, pragnącymi czynić dobro Ubogim. Obowiązkiem Sióstr Miłosierdzia jest dopomóc im w wykorzystaniu tego potencjału! Angażujemy się w to dzieło m.in. poprzez:

  • pracę w szkołach podstawowych i średnich
  • duszpasterstwo młodzieży
  • JMV (Wincentyńska Młodzież Maryjna)
  • MISEVI (Świeccy Misjonarze Wincentyńscy)
  • wincentyńskie programy wolontariackie
  • towarzyszenie nieletnim przestępcom
  • katechizację

Konkretnie

Dzisiaj służymy w następujący sposób

Dzieci

Bezdomność

Promocja kobiet

Sick

Duszpasterstwo

Osoby starsze

Migranci i uchodźcy

Więźniowie wolności

Osoby niepełnosprawne

Osoby uzależnione

Edukacja i młodzież