loader image

Wizyta Matki Generalnej w Azji Środkowej

1 kwietnia, 2024

W dniach od 25 lutego do 4 marca Matka Generalna, Siostra Françoise Petit, wraz z Siostrą Hanną Cybula, Radną Generalną, odwiedziły nasze Siostry posługujące w dwóch krajach Azji Środkowej – Kazachstanie i Uzbekistanie.

Na początku przybyły one do dwóch wspólnot w Kazachstanie, który nazywany jest ziemią męczenników. Powitały ich śnieżne zaspy i temperatura –23°C.

Na spotkanie z Matką Generalną przyjechały również Siostry służące w trzech wspólnotach w Rosji (dwie wspólnoty Prowincji Słowackiej i jedna wspólnota Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej). Była to okazja do bliższego poznania się, wspólnej wymiany doświadczeń, dzielenia się radościami i wyzwaniami służby.

Wszyscy spotkali się w domu Sióstr w Szortandach, wiosce oddalonej ok.70 km od stolicy Astana. W parafii pracują także Księża Misjonarze. Wraz z nimi, nasze Siostry troszczą się o ubogich, chorych, bezdomnych, ewangelizują, katechizują, przygotowują do sakramentów dorosłych, młodzież i dzieci.

Matka Generalna i towarzyszące jej Siostry odwiedziły również kilka osób ubogich i chorych w ich domach. Ludzie ci żyją często w trudnych warunkach, bez ogrzewania, wody czy światła, a temperatury w zimie dochodzą do -40°C. W czasie wizyty odwiedzane osoby dzieliły się swoimi radościami i smutkami. Były to dla nich ważne wydarzenia – czuli się wysłuchani, zaszczyceni i ważni.

Siostry uczestniczyły także w Eucharystii i spotkaniu z parafianami – dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Każda z grup chciała przywitać Gości i okazać wdzięczność i ogromną życzliwość. Parafia ma na swoim terytorium 23 wioski. Do dwóch z nich, Pietrowki i Nowokubanki, udali się także nasi Goście, gdzie wzięli udział w spotkaniach z parafianami, nie tylko na modlitwie, lecz także przy wspólnym stole. Dzieci i młodzież uświetniły spotkanie występami tanecznymi.

W drugiej wspólnocie, znajdującej się w Makinsku, nasi Goście zostali przywitani przez dzieci i młodzież, która zaprezentowała narodowe tańce kazachskie w pięknych ludowych strojach. Siostry odwiedziły także ubogich i chorych w ich domach, wzięły udział w spotkaniu
z parafianami i osobami korzystającymi ze stołówki. Spotkaniu towarzyszyła radosna atmosfera, niekończące się rozmowy, świadectwa wiary.

Matka wraz z Siostrami odwiedziła także Muzeum w Malinówce poświęcone pamięci kobiet (62 narodowości) zesłanych do założonego tam obozu pracy Ałżir, który funkcjonował w latach 1937-1953. Bardzo wymowna była sprawowana w tamtejszej parafii Eucharystia i zapoznanie się z historią miejsca tak przenikniętego bólem i cierpieniem.

Dnia 1 marca Matka Generalna wraz z Siostrą Hanną wyleciały do Uzbekistanu, w którym od 2020 roku posługują nasze Siostry. Wizyta ta, choć krótka, pełna była spotkań na szerokim polu ewangelizacyjnym, które podejmują tam Siostry – posługa wśród dzieci i młodzieży w świetlicy, pomoc ubogim rodzinom i niepełnosprawnym dzieciom, katechizacja w parafiach. Była także okazja, by odwiedzić wspólnotę Sióstr Misjonarek Miłości, z którymi nasze Siostry ściśle współpracują.

Wizyta Matki Generalnej i Siostry Radnej w Azji Środkowej dodała Siostrom zapału i gorliwości w służbie. Pozwoliła spojrzeć na misję jako cząstkę wspólnego planu Bożego dla Zgromadzenia. Chociaż dzieli nas różnica czasu i odległości, to mamy jednego ducha i jedno serce oddane Chrystusowi w Ubogich.