loader image

Projekt „Nauka-Praca”

30 kwietnia, 2022

W styczniu 2019 r. do Papui Nowej Gwinei na prośbę biskupa Rolando C. Santosa CM, przybyła wspólnota Błogosławionej Rozalii Rendu złożona z trzech Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Celem przybycia była współpraca z Diecezją w misji ewangelizacyjnej poprzez posługę edukacyjną (Agencji Szkół Katolickich) szczególnie gimnazjum Najświętszego Serca, Hagita i Centrum Duszpasterstwa św. Pawła.

 Program dożywiania dzieci

Po dwóch latach posługi w obu instytucjach Siostry nawiązały również kontakt z rodzinami w okolicznych wsiach, żyjącymi w ubogich warunkach. Wspólnota Sióstr doświadczyła hojności tych rodzin, ponieważ w zamian za ryż i ryby, rodziny przynosiły warzywa ogrodowe. W święta wspólnotowe Siostry oferowały dożywianie dzieci.

Zaobserwowano jednak, że w porze deszczowej rodziny nie mogą uprawiać ziemi i aby mieć coś do jedzenia muszą o nie prosić, zwłaszcza o ryż. Stało to się wzorcem, który zaostrzył się podczas lockdown’u COVID 19.

Wizyta domowa

Jako alternatywę dla systemu pomocy potrzebującym, Wspólnota zdecydowała się na zastosowanie bardziej zrównoważonej metody: NAUKA-PRACA. Cotygodniowa pomoc żywnościowa stanowi zachętę dla ludzi, zwłaszcza matek, do wspólnej formacji, zdobywania umiejętności i wykonywania wspólnej pracy. Chodzi o podejście do ewangelizacji na drodze rozwoju integralnego. Projekt rozpoczął się od 25 rodzin żyjących w ubóstwie, mających pięcioro dzieci i będących rolnikami. Działania obejmują formację duchową, formację ludzką, wychowanie w wierze oraz połączenie: szkolenie do odpowiedzialnego rodzicielstwa, troska o nasz wspólny dom, kampania przeciwko przemocy domowej i polityka ochrony dzieci.

Matki wykonujące wspólną pracę

Rok 2022 to trzeci rok realizacji Projektu i zbierania widocznych jego owoców. Wspólnota Sióstr jest wdzięczna Bogu za tę wspaniałą możliwość służenia Mu w naszych siostrach i braciach na terenie Papua Nowej Gwinei. Wdzięczność skierowana jest również do agencji zagranicznych, takich jak International Project Services (IPS) Sióstr Miłosierdzia oraz Projektu Funduszu Głodowego BVM Sióstr Miłosierdzia Najświętszej Maryi Panny.

Beneficjenci twierdzą, że projekt Nauka-Praca pomogła ich rodzinom na wiele sposobów, ponieważ dowiedzieli się więcej o wierze katolickiej i znaczeniu tego, w co wierzą a przez to są zachęcani do dawania świadectwa wiary. Jedna z matek ilekroć sprzedaje owoce na targu z wdzięczności za liczne błogosławieństwa otrzymane przez jej rodzinę, ofiaruje teraz Siostrom owoce takie jak: dojrzała papaja, banany lub młode kokosy. Natomiast Vangie wyraziła swoją wdzięczność tymi słowami: „Dziękuję za ten projekt, poprzez który nadal rozwijamy się w duchowych, ekonomicznych i społecznych aspektach naszego życia; w ciągu kilku godzin świadczonych przez nas usług otrzymaliśmy dobra materialne, modliliśmy się wspólnie i nawiązaliśmy dobre relacje z innymi. Jestem Bogu teraz bardziej wdzięczna za Jego błogosławieństwa w życiu. Niech nas wszystkich Pan błogosławi.”

S. Roberta SIMBAJON, Siostra Miłosierdzia

 Spotkanie Wielkanocne