loader image

Spotkanie Sióstr Młodych (Prowincja Mozambiku)

18 lutego, 2023

W Maputo w Domu Prowincjalnym w Matola w dniach 9-18 stycznia 2023 r. odbyło się Ogólne Spotkanie Sióstr Młodych Prowincji Mozambiku. Uczestniczyło w nim 12 Sióstr. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 20:15 w sali konferencyjnej, w obecności Siostry odpowiedzialnej za Siostry Młode. Kilku moderatorów animowało różne tematy: Siostry Miłosierdzia po posłaniu do służby Chrystusowi w Ubogich poruszyły temat tego, jak ważne jest umieć cenić swoje powołanie. Także pogłębiono tematy poza tymi, których nauczyłyśmy się w Seminarium. Podkreślono również jednoczącą rolę życia modlitwy, wspólnoty i służby, jak również bycie zdecydowanym, a także jak ważne jest tworzenie solidnych fundamentów posiadając poczucie przynależności. Musimy być zawsze ściśle zjednoczone z Bogiem, aktywnie uczestniczyć w misji i dążyć do naszego ludzkiego i duchowego wzrostu.

Dostrzegłyśmy również wartość odpowiedzialności i dojrzałości w życiu wspólnotowym. Moderatorka podkreśliła bardziej szczegółowo odpowiedzialność, jaką musimy mieć w małych zadaniach, które są nam powierzane we Wspólnocie i wykonywać je z wielką dojrzałością.

W trakcie spotkania przeprowadziłyśmy kilka refleksji osobistych i grupowych, które miały na celu pogłębienie i ożywienie życia wspólnotowego oraz przypomnienie sobie o naszej przynależności do Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu kilku dyskusji doszłyśmy do wniosku, że rzeczywiście musimy być wrażliwe na działanie Ducha Świętego, otwarte na uczenie się czegoś nowego, odłożyć na bok uprzedzenia i uznać, że każda z nas ma coś do nauczenia, pamiętając, że Chrystus jest zawsze w centrum. Oczami wiary musimy również nauczyć się rozpoznawać w naszych Siostrach pierwszego ubogiego.

Ponieważ Eucharystia jest jednym z podstawowych sakramentów życia chrześcijańskiego, ośrodkiem i pokarmem umacniającym powołanie Siostry Miłosierdzia, miałyśmy łaskę twórczego przygotowania się do niej i codziennego celebrowania jej z wielką pobożnością i uwielbieniem. Homilie Kapłanów, którzy przewodniczyli codziennej celebracji Eucharystii motywowały i zachęcały nas głęboko do wiary w Jezusa Chrystusa.

Ostatni dzień spotkania swoją obecnością uświetniła Siostra Wizytatorka. Zostałyśmy zachęcone i otrzymałyśmy nowe siły, aby dobrze służyć i głosić obecność Boga wśród tych, z którymi dzielimy życie: naszych Sióstr we wspólnocie i osób żyjących w sytuacji ubóstwa.

Eucharystia, którą głęboko przeżyłyśmy, zakończyła nasze spotkanie.

Siostry Młode