loader image

SPOTKANIE ZESPOŁU STRONY INTERNETOWEJ

23 lipca, 2021
Zespół Międzynarodowej Strony Zgromadzenia z Przełożoną Generalną i Radną Generalną

W dniach 19-23 lipca br. w Domu Macierzystym Sióstr Miłosierdzia w Paryżu odbywa się doroczne spotkanie członków Zespołu Strony Internetowej Zgromadzenia. Dwie Siostry z Zespołu (z Filipin i Mozambiku) nie mogły dotrzeć do Paryża z powodu ograniczeń koronawirusa, ale udało im się współpracować z innymi członkami zespołu za pośrednictwem wideokonferencji.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą (poprzez transmisję na żywo) i przypomniało myśl Matki Elizondo, którą wypowiedziała w momencie uruchomienia strony internetowej Zgromadzenia: „Chcemy wykorzystać tę stronę do promowania kultury dialogu, współuczestnictwa i solidarności w służbie Zgromadzenia … Internet jest doskonałym narzędziem do bycia głosem tych, którzy nie mają możliwości, aby ich głos został usłyszany w (dzisiejszym) świecie.”

Ważnym tematem spotkania jest przygotowanie Konwentu Generalnego Sióstr Miłosierdzia, które odbędzie się w październiku i listopadzie 2021 r. Zespół przygotowuje część publiczną i prywatną międzynarodowej strony internetowej Zgromadzenia oraz zajmuje się sprawami technicznymi i kwestiami organizacyjnymi.

Kolejną kwestią jest rozplanowanie pracy na najbliższe miesiące podjętej przez członkinie  Zespołu.

Wiele pytań Zespołowi udało się wyjaśnić podczas rozmowy z Przełożoną Generalną, Siostrą Françoise Petit i Radną Generalną, Siostrą Marią Teresą Muedą, w przedostatnim dniu spotkania.

Chociaż jesteśmy małym Zespołem Sióstr, staramy się dawać z siebie wszystko w naszej posłudze „Małemu Zgromadzeniu”, jak powiedzieliśmy w modlitwie otwierającej spotkanie:

„Panie, pokaż nam, jak pokierować naszą pracę w duchu radości i entuzjazmu… Pomóż nam pracować razem i zachęcać się nawzajem do doskonałości. … Prosimy o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen.”