loader image

Radość spotkania Sióstr Miłosierdzia z Pierwszą Damą RP

26 czerwca, 2020

Siostry Miłosierdzia Prowincji Warszawskiej miały niebywałą radość spotkania z Pierwszą Damą RP. Pani Agata Kornhauser-Duda przybyła do Domu Prowincjalnego Sióstr dnia 9 czerwca br. w godzinach popołudniowych. Podczas tego spotkania podjęto środki ostrożności związane z pandemią w postaci masek na twarzach.

Przed wejściem głównym Pierwszą Damę przywitała S. Wizytatorka, Przełożona Prowincjalna Sióstr Miłosierdzia, wraz z Kapłanami posługującymi w Domu Prowincjalnym oraz zgromadzonymi Siostrami i Pracownikami. Zaraz potem, wszyscy udali się do kaplicy, gdzie Ks. Kapelan Sióstr Miłosierdzia poprowadził wraz z Siostrami Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

Następnie Pierwsza Dama spotkała sie w Izbie Zgromadzenia z Siostrami i Kapłanami, gdzie miała okazję usłyszeć krótką historię Prowincji, jak również obejrzeć plansze ilustrujące posługę Sióstr. Siostry natomiast poprosiły, aby Pierwsza Dama podzieliła się swoją rolą, którą pełni. W rozmowie podziękowała Siostrom za ich wkład w służbę drugiemu człowiekowi, za ich poświęcenie, także w czasie pandemii, gdyż Siostry nie tylko nie zaprzestały opiekować się potrzebującymi w tym trudnym okresie, ale też podjęły wolontariat w szpitalu jak i w domach opieki, gdzie były braki personalne. Spotkanie było krótkie, ale bardzo serdeczne. Najbardziej ujęło Siostry to, co powiedziała, że najważniejsze są dla Niej spotkania z ludźmi. I takie było wrażenie wszystkich.

Pani Agata Kornhauser-Duda spotkała się także z Siostrami chorymi i starszymi. Zwiedziła Izbę Pamiątek Zgromadzenia wpisując się do Księgi Pamiątkowej oraz odwiedziła świetlicę środowiskową, którą prowadzą Siostry. Niech Bóg będzie uwielbiony za dar tego spotkania!

s. Elżbieta, Prowincja Warszawska