loader image

Miłość Jezusa przynagla nas
do opieki nad najbardziej potrzebującymi

Siostry Miłosierdzia są służebnicami osób ubogich i bezbronnych, zaangażowanymi w promowanie miłości i sprawiedliwości na świecie.

Od 1633 r.

PAMIĘĆ

służymy

DZIAŁANIE

z pasją

OBECNOŚĆ

na całym świecie

SPOTKANIE

Aktualności

Wizyta Matki Generalnej w Azji Środkowej

Wizyta Matki Generalnej w Azji Środkowej

W dniach od 25 lutego do 4 marca Matka Generalna, Siostra Françoise Petit, wraz z Siostrą Hanną Cybula, Radną Generalną, odwiedziły nasze Siostry posługujące w dwóch krajach Azji Środkowej – Kazachstanie i Uzbekistanie. Na początku przybyły one do dwóch wspólnot w...

„Zdejmij buty, to jest ziemia święta.”

„Zdejmij buty, to jest ziemia święta.”

Te słowa wyznaczają naszą misję w Marrakeszu. Zdejmij buty, idź ostrożnie w kierunku bliźniego. Spotykamy ludzi, którzy stracili nie tylko dom, ale także dzieci, rodziców… to święta ziemia, ponieważ tam jest Pan. Musimy wchodzić cicho, stopniowo, bez naciskania i...

Zmarła Siostra Evelyne Franc

Zmarła Siostra Evelyne Franc

W poniedziałek, 8 stycznia 2024 r., w wieku 75 lat, w 49 roku powołania, zmarła Siostra Evelyne FRANC, Przełożona Generalna w latach 2003-2015.Jej pogrzeb odbędzie się w piątek, 12 stycznia 2024 r., o godz. 11.00 w kaplicy Domu Opatrzności w Le Coteau, we Wspólnocie...

Kobiety pełne pasji,
aby kochać i służyć…

powołane przez Boga do życia w komunii, według Ewangelii, poprzez modlitwę i służbę.

Chrystus jest źródłem naszej miłości i naszego dynamizmu. Wzywa nas, abyśmy służyły naszym braciom i siostrom, będącym w trudnych sytuacjach. Wybieramy skromny, prosty styl życia we wspólnocie. Wspieramy się wzajemnie i dzielimy naszym doświadczeniem życia i wiary. Tym, którzy cierpią, niesiemy – ofiarowaną nam przez Boga – radość i nadzieję i wraz z nimi staramy się odkrywać znaki Jego obecności w ich życiu.

Maryja jest naszą mistrzynią życia duchowego i wzorem służebnicy. Za Jej przykładem, staramy się być pokorne, przyjazne i życzliwe wobec ludzi, których spotykamy i którym służymy.

 

Duchowość

Służba

Inspiracja

Życie

Modlitwa

Wydarzenia

Na co czekasz?