loader image

Więźniowie wolności

Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, przyjmijcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo… byłem w więzieniu i przyszedłeś do mnie….

(Mt 25, 34-36)

Nowa szansa

Św. Wincenty a Paulo był kapelanem generalnym galerników w Paryżu, gdzie udało mu się zapobiec wielu nadużyciom wobec niewolników galerników. Osoby pozbawione wolności były traktowane jak zwierzęta, bez wsparcia duchowego i fizycznego oraz kontaktu z rodziną.

Jak tylko mógł, wysłał Siostry Miłosierdzia, aby im służyły: przynosiły im jedzenie, leczyły ich rany i dawały im jakieś duchowe pocieszenie, które mogłoby ich doprowadzić do Boga. Projekt ten był bardzo śmiały i niebezpieczny jak na tamte czasy w historii, ale też bardzo udany.

Wierne swoim początkom, Siostry Miłosierdzia kontynuują misję odwiedzania osób pozbawionych wolności i pomagania im w zmianie życia. Podobnie jak Jezus wierzymy, że każdy zasługuje na nową szansę, dlatego oferujemy nie tylko przewodnictwo duchowe, ale także reintegrację ze społeczeństwem.

Aby to osiągnąć, niektóre Siostry i wspólnoty służą im w:

  • Kuchnie więzienne
  • Infirmerie więzienne
  • Zajęcia dla osób pozbawionych wolności
  • Ośrodki przyjęć
  • Wizyty u więźniów
  • Utrzymywanie kontaktu z rodzinami osób pozbawionych wolności

Konkretnie

Dziś służymy

Dzieci

Bezdomność

Rola kobiet

Chory

Duszpasterstwo

Seniorzy

Migranci i uchodźcy

Więźniowie wolności

Osoby niepełnosprawne

Osoby uzależnione

Edukacja i młodzież