loader image

Bezdomni

„Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”.

(Mt 8, 20)

Razem dla godnego życia

Każdego dnia, z różnych powodów, coraz więcej osób – mężczyzn, kobiet i dzieci – żyje na ulicy. Ta niewątpliwie zawsze bolesna sytuacja, prowadzi do egzystencji naznaczonej samotnością, niepewnością, przemocą i rozpaczą.

Ogólnie rzecz biorąc, społeczeństwo wyklucza ich i rzadko daje im możliwość reintegracji i godnego życia.

Z naszej strony ofiarujemy im szacunek, przyjaźń i życzliwe zrozumienie.

Pomagamy im uzyskać dostęp do usług, których potrzebują, aby zintegrować się ze społeczeństwem:

 • ośrodki przyjęć
 • schroniska nocne
 • stołówki
 • ośrodki zdrowia
 • programy detoksykacji
 • dostęp do usług zarówno publicznych, jak i prywatnych
 • tymczasowe zakwaterowanie
 • przechowalnie bagażu
 • centra nauki czytania i pisania
 • formację dla rozwoju poczucia własnej wartości
 • porady prawne
 • adresy w celu znalezienia pracy