loader image

Osoby starsze

„Lecz i w starości, i w wieku sędziwym nie opuszczaj mnie, Boże, gdy [moc] Twego ramienia głosić będę, całemu przyszłemu pokoleniu Twą potęgę”.

(Ps 71, 18)

Tworzyć więzi międzypokoleniowe

W Biblii osoby starsze są symbolem mądrości i znakiem Bożego błogosławieństwa. Dziś, w niektórych cywilizacjach, mogą być odrzucani i pozostawiani sami sobie, nawet przez własne rodziny.

Pod koniec długiego i owocnego życia wiele z nich starzeje się samotnie, bez przyjaciół, w złym stanie zdrowia i nie dysponując wystarczającym dochodem na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Co więcej, często mają trudności z poruszaniem się i nie mogą już uczestniczyć w życiu społecznym i religijnym.

Zainspirowane przez naszych Założycieli, szanujemy godność i mądrość osób w podeszłym wieku oraz ofiarujemy im wsparcie i słuchające serce, które objawia czułość Boga. Odwiedzamy ich w ich domach, placówkach opiekuńczych, w parafiach.