loader image

Dzieci

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie”.

(Mt 19, 14)

Siać miłość i nadzieję w sercach dzieci

Dla św. Ludwiki de Marillac, naszej Założycielki, opieka nad dziećmi była jedną z najważniejszych posług Sióstr Miłosierdzia.

Jej osobiste doświadczenie nauczyło ją, jak ważna jest obecność osób kochających, troskliwych w życiu dzieci, zwłaszcza tych, które zostały osierocone, porzucone lub są ofiarami rozłąki z rodzicami. Dzieci potrzebują uwagi, opieki i wskazówek, aby odpowiednio wzrastać i rozwijać się. W rzeczywistości bowiem braki emocjonalne z okresu dzieciństwa mają swoje konsekwencje w całym życiu. 

W wielu rejonach świata dzieci są pozbawiane prawa do dzieciństwa. Żyjąc bez rodziny i w ubóstwie, muszą pracować, będąc często wykorzystywane przez tych, którzy powinni je szanować i im pomagać. Niekiedy już bardzo wcześnie stają się agresywne i zażywają narkotyki, gdyż najczęściej są pozbawione dostępu do pozytywnych form spędzania czasu. Z tego powodu, a także dlatego, że są najsłabsze w społeczeństwie, powinni być priorytetem w naszej służbie.

I dlatego o dobro dzieci zabiegamy na wiele sposobów, między innymi przez służbę i zaangażowanie:

  • w przedszkolach i szkołach podstawowych
  • w placówkach opieki nad małym dzieckiem, pomoc w adopcji i poszukiwaniu rodzin zastępczych
  • w walkę z niedożywieniem
  • w programy wsparcia dla rodziców i rodzin