loader image

Osoby uzależnione

„Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości.”

(J 10, 10)

Ożywić nadzieję

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób jest dotkniętych konformizmem społecznym. Starają się być znani i akceptowani. To ich usilne dążenie często pociąga za sobą strach przed odrzuceniem przez grupę, niepokój i frustrację. Aby przezwyciężyć to cierpienie, niektórzy sięgają po narkotyki i alkohol, niszcząc w ten sposób własne życie i swoich rodzin.

Wierne Ewangelii i naszemu charyzmatowi, służymy ludziom dotkniętym uzależnieniami, aby mogli odzyskać wiarę w siebie i powrócić do zdrowego życia. Misja ta wymaga odpowiedniej formacji, stale aktualizowanych umiejętności i zdolności do współpracy.

Jesteśmy obecne zwłaszcza w:

  • ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, w szczególności od narkotyków
  • w ośrodkach dla osób dotkniętych alkoholizmem