loader image

Osoby w duszpasterstwie

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”

(Mk 16, 15)

Ukazywanie Bożej miłości

Jako Siostry Miłosierdzia jesteśmy córkami Kościoła. Św. Ludwika kładzie nacisk na tę prawdę i zachęca, byśmy żyły jak dzieci takiej właśnie Matki.

Od samego początku formacja chrześcijańska dzieci i młodzieży była jedną z jej trosk. Pierwsze Siostry przygotowywała tak, aby były zdolne do nauczania katechizmu dzieci i młode dziewczęta. Św. Wincenty również zwracał uwagę na potrzeby parafii, dlatego były tam wysyłane Siostry, aby służyć osobom ubogim.

W wierności naszym Założycielom bierzemy udział w szczególnej misji Kościoła, jaką jest głoszenie Dobrej Nowiny, zwłaszcza Ubogim. W naszej misji duszpasterskiej staramy się naśladować Jezusa: Wielbiciela Ojca, Sługę Jego planu Miłości, Głosiciela Ewangelii Ubogim.

Nasza misja obejmuje:

 • duszpasterstwo parafialne:
  • katechezę, opracowywanie programów formacyjnych, przygotowywanie do sakramentów, animację liturgiczną
  • odwiedzanie Ubogich w ich domach, towarzyszenie rodzinom w żałobie, koordynację i wsparcie osób zaangażowanych w parafiach, gdzie nie ma kapłana na miejscu itp.
 • posługi duszpasterskie
  • w szpitalach i domach opieki społecznej
  • w szkołach podstawowych, średnich itp.
  • osoby pozostające na tzw. „marginesie”: więźniów, cyganów, migrantów, uchodźców, ofiary nadużyć i wyzysku
 • towarzyszenie duchowe różnym grupom i ruchom kościelnym oraz Rodzinie Wincentyńskiej (AIC, Stowarzyszenie Świętego Wincentego a Paulo, Wincentyńska Młodzież Maryjna itp.)